top of page
  • Yazarın fotoğrafıDoç. Dr. Berna Aksoy

Ulusal Makaleler

Güncelleme tarihi: 20 Tem 2020

Doç. Dr. Berna Aksoy’un Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleleri

1. Aksoy B, Aksoy HM. Olağan Dışı Kalsifikasyon Gösteren Ender Lokalizasyonda Yerleşmiş bir Kondroid Siringom: Olgu Sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2(2): 55-57.

2. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Confluent and Reticulated Papillomatosis: Treatment with Topical Combination Isotretinoin-Erythromycin Gel and Topical Urea: Case Report. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology 2008; 18(4): 283-288.

3. Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Yüzde Yerleşmiş Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2(4): 129-130.

4. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM. Mibelli’nin Hiperkeratotik Porokeratozu: Nadir Görülen Bir Varyant. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3(1): 13-15.

5. Aksoy B, Aksoy HM. Bacakta Sekonder Deri Tutulumlu Rekürren Miksoid Liposarkom: Olgu Sunumu. Genel Tıp Dergisi 2009; 19(1): 33-35.

6. Aksoy B, Aksoy HM, Öç B, Civaş E. Klinik Olarak Nodüler Bazal Hücreli Karsinomla Karışan Büyük Soliter Trikoepitelyoma. Genel Tıp Dergisi 2009; 19(1): 41-44.

7. Aksoy B, Civaş E, Üstün H. Dermatozis Papuloza Nigra’da Topikal Kantaridin Tedavisinin Etkisizliği. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3(2): 50-51.

8. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Atakan N. Klinik Olarak Nörodermatitle Karışan ve Romatoid Artritle Birlikte Olan Akkiz Epidermolizis Bülloza Olgusu. Genel Tıp Dergisi 2009; 19(3): 129-132.

9. Aksoy B, Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Aksoy HM, Üstün H. Morphea in a Zosteriform Distribution: A Rare Clinical Entity. Journal of the Turkish Academy of Dermatology 2009; 3(4): 93401c.

10. Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM, Atakan N. Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3(4): 89-92.

11. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H. Giant Skin Tags Located in the Lower Half of the Body: Report of Two Cases. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2009; 29(6): 1770-1772.

12. Aksoy B, Cengiz A, Sarıoğlu T. Paraneoplastic Facial and Upper Extremity Edema: A New Clinical Entity? Journal of the Turkish Academy of Dermatology 2010; 4(1): 04102c.

13. Aksoy B, Akar T, Aksoy HM. Anaphylactic Reaction to Lansoprazole: Case Report. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2010; 30(1): 404-405.

14. Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Öç B, Atakan N. Gluteal Bölgede Bilateral ve Simetrik Yerleşen Piloleyomiyomalar. Türk Dermatoloji Dergisi 2010; 4(1): 29-30.

15. Aksoy B, Gökduman S, Üstün H, Tez S. Unilateral Mammary Paget Disease Associated with Underlying Synchronous Breast Tumors: Report of a Case. Journal of the Turkish Academy of Dermatology 2010; 4(2): 04202c.

16. Aksoy B, Aksoy HM, Balcı M, Üstün H. Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs: Olgu Sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi 2010; 4(2): 48-51.

17. Hapa A, Aksoy B. Semptomatik Tedavi ile Takip Edilen bir Orf Olgusu. Genel Tıp Dergisi 2010; 20(2): 69-71.

18. Aksoy HM, Öge N, Aksoy B, Şengül D, Üstün H. Rippled-Pattern Trichoblastoma of the Scalp: Case Report. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2011; 31(3): 735-739.

19. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Balcı M, Üstün H. Doksisiklin ile Başarıyla Tedavi Edilen bir Konfluan ve Retiküler Papillomatoz Olgusu. Dirim Dergisi 2010; 85(3): 148-151.

20. Aksoy B, Hapa A. El Dorsumunda Lokalize İdiyopatik Edinsel Akuajenik Keratoderma. Turkderm 2010; 44(4): 224-228.

21. Aksoy B, Aksoy HM, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M. Atipik Klinik Özellikleriyle Dikkat Çeken bir Kaposi Sarkomu Olgusu. Genel Tıp Dergisi 2010; 20(3): 117-119.

22. Aksoy B, Balcı M, Üstün H, Şahin S. Frontal Fibrozan Alopesi: Olgu Sunumu. Genel Tıp Dergisi 2011; 21(1): 25-28.

23. Aksoy HM, Aksoy B. Alıcı Bölgenin Hazırlanması: Kanalların Açılması. Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji Saç Ekimi Özel Sayısı 2010; 3(4): 60-65.

24. Aksoy HM, Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Onychoclavus due to Subungual Exostosis: Reconstruction of the Resulting Defect by Triple Volar Advancement Flap: Surgical Technique. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2011; 31(2): 496-499.

25. Aksoy B, Aksoy HM, Astarcı M, Atakan N. Yüzeyel Liposarkomlar. Türk Onkoloji Dergisi 2011; 26(2): 85-93.

26. Aksoy B, Aksoy HM, Akın O, Yüksekol I. Topikal Takrolimus Tedavisine Çok İyi Yanıt Veren Skar Sarkoidozu. Türkderm 2011; 45(4): 219-221.

27. Aksoy B, Balcı M, Hapa A, Üstün H. Anjiyoma Serpijinozum: Olgu Sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi 2011; 5(1): 21-23.

28. Aksoy B. Tinea Fasiyalis İnkognito: Takrolimus Kullanımı ile İlişkili Bir Olgu. Türk Dermatoloji Dergisi 2011; 5(2): 53-55.

29. Aksoy B, Hapa A, Alga ÖH, Astarcı M, Üstün H. A Case of Confluent and Reticulated Papillomatosis Developed During Interferon-α Treatment and Treated Successfully with Amoxicillin. Journal of the Turkish Academy of Dermatology 2011; 5(1): 1151c2.

30. Aksoy B. Derinin dogal bagisiklik sistemi/Skin innate immune system. Turkderm 2013; 47(s1): 2-11.

31. Aksoy B. Saç Bakımında Güneşten Korumanın Önemi / Importance of Sun Protection in Hair Care. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2015;8(4):47-58

32. Aksoy B, Aksoy HM, Akın O. Akrokordon İçinde Keratoakantom / Keratoacanthoma in an Acrochordon. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereolgy 2017;51(1):24-5

33. Aksoy B, Aksoy HM, Akın O. Tanınız nedir? / What is your diagnosis? ( Kabara Çivisi Hemanjiyom / Hobnail Hemangioma) Turkderm – Turk Arch Dermatol Venereology 2017:51(2);66-7.

34. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E, Karadayı N. Ürtikeryal dermatit: Altı olgu içeren vaka serisi / Urticarial dermatitis: Case series of six patients. Gulhane Med J 2017;59(2):39-43.

35. Aksoy B, Gökdemir G. Kriyolipoliz ve Komplikasyonları / Cryolipolysis and its complications. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2017;10(4):250-7.

36. Aksoy HM, Aksoy B, Öç B. Topikal lidokainin bilateral otoplasti sütür alınması klinik modelinde ağrıyı azaltmada etkinliğinin değerlendirilmesi. Genel Tıp Derg 2017;27(4):136-139

37. Aksoy B, Eren O. Tanınız nedir? / What is your diagnosis? (Tekrarlayan polikondrit / Relapsing polychondritis. Turkderm – Turk Arch Dermatol Venereology 2017:51(3);99-100.

38. Aksoy B, Hapa FA. Beyaz retiküler lezyonlu oral liken planus hastalarını gerçekten tedavi etmemeli miyiz?: Olgu kontrollü pilot çalışma / Do we really not need to treat patients with white reticular lesions of oral lichen planus?: Case control pilot study. Turkderm – Turk Arch Dermatol Venereology 2018;52:24-8. DOI: 10.4274/turkderm.37790

39. Aksoy B, Rastgar Shıshehgarkhaneh L, Işık M, Tatlıparmak A, Koç E. Melasma or acne: Which one affects life quality of adult patients the more? Gülhane Med J 2017;59:59-61. doi:10.5455/Gulhane.000000

40. Aksoy B, Tatlıparmak A, Tamer F, Ergin C, Koç E. The Incidence of Precancerous and Cancerous Skin Lesions: A Retrospective Multicenter Study. South Clin Ist Euras 2017;28(3):199-203 DOI: 10.14744/scie.2017.14633

41. Aksoy HM, Aksoy B. Tırnak cerrahisinde halka şeklinde dijital blok anestezisi. Güncel Dermatoloji Dergisi 2017:2(3);61-68.

42. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E. 5-fluorouracil in the treatment of actinic keratosis and photoaging: A case with severe local irritant reaction during treatment. DOD Clinical Case Report 2017; 1(1): 8-13.

43. Tatlıparmak A, Aksoy B, Koç E. A case of bullous acral erythema due to bleomycin. DOD Clinical Case Report 2017; 1(1): 32-35.

44. Aksoy B, Üçgül Çavuşoğlu E. Pemetrexede Bağlı Toksik Epidermal Nekroliz Benzeri Antifolat Sitotoksik Deri Reaksiyonu. Turk Dermatoloji Dergisi 2018;12(1):68-70. DOI: 10.4274/tdd.3066.

45. Rastgar L, Işık M, Tatlıparmak A, Aksoy B, Koç E. Cutaneous larva migrans: A rare tropical dermatosis. DOD Clinical Case Report 2018;2(1):1-4.

46. Mutlu E, Hapa FA, Aksoy B, Uyar B. Erişkin El-Ayak-Ağız Hastalığı: 27 Hastalık Gözlemsel Bir Çalışma. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences 2018;3(2):140-5.

47. Civaş E, Aykan A, Aksoy B, Eski M. Surgical correction of primary cicatricial alopecia: Experience with nine patients. Turkderm -Turk Arch Dermatol Venereology 2018; 52:85-90 DOI: 10.4274/turkderm.20270.

48. Aksoy B. Şirpençe ve Yaygın Skar Oluşumu / Massive Carbuncle of the Nape and Widespread Scar Formation. Turk Dermatoloji Dergisi 2018;12(1):61-2. DOI: 10.4274/tdd.2948.

49. Aksoy HM, Aksoy B, Hapa FA, Bekler H. The long-term esthetic results of two surgical methods for treating ingrown toenails. Gulhane Medical Journal 2018;60(3):88-91. doi: 10.26657 / gulhane.00028.

50. Aksoy HM, Aksoy B. Ayak Birinci Parmakta Eldiven Parmağı ile Dijital Turnike Uygulaması. Güncel Dermatoloji Dergisi 2018;3(2):70-9.

51. Aksoy HM, Aksoy B, Tatlıparmak A, Çalıkoğlu E. The effectiveness of topical scar-reducing therapies administered for scarring due to burns and other causes: A retrospective pilot clinical research. Gulhane Medical Journal 2018;60: 139-144. doi: 10.26657 / gulhane.00039.

52. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E, Gökdemir G, Karadayı N. Actinic purpura in a patient in the intensive care unit: Case report. DOD Clinical Case Report 2018; 2:13-16.

53. Rastgar L, Aksoy B, Işık M, Tatlıparmak A, Karadayı N. Unilateral Nevoid Telangiectasia. DOD Clinical Case Report 2018; 3: 27-31.

54. Tatlıparmak A, Aksoy B, Karadağ AS. Which quality of life scale should be used to evaluate acne vulgaris patients? CADI or DLQI? A prospective study. Arch Clin Exp Med. 2019;4(2):90-93.

55. Civas E, Aksoy HM, Aksoy B, Eski M. Clinical experience with hair transplantation for secondary cicatricial alopecias. Turkish Journal of Plastic Surgery 2019: 27 (4); 160-6.

56. Hapa A, Yıldırım E, Aksoy B, Mutlu E. Quality of Life in Patients with Pityriasis Rosea is Associated with Rash Severity. Cerrahpaşa Medical Journal 2020; 44(1): 21-26.

32 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kitaplar

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page