• Doç. Dr. Berna Aksoy

Ulusal Makaleler

En son güncellendiği tarih: 20 Tem 2020

Doç. Dr. Berna Aksoy’un Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleleri

1. Aksoy B, Aksoy HM. Olağan Dışı Kalsifikasyon Gösteren Ender Lokalizasyonda Yerleşmiş bir Kondroid Siringom: Olgu Sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2(2): 55-57.

2. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Confluent and Reticulated Papillomatosis: Treatment with Topical Combination Isotretinoin-Erythromycin Gel and Topical Urea: Case Report. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology 2008; 18(4): 283-288.

3. Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Yüzde Yerleşmiş Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2(4): 129-130.

4. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM. Mibelli’nin Hiperkeratotik Porokeratozu: Nadir Görülen Bir Varyant. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3(1): 13-15.

5. Aksoy B, Aksoy HM. Bacakta Sekonder Deri Tutulumlu Rekürren Miksoid Liposarkom: Olgu Sunumu. Genel Tıp Dergisi 2009; 19(1): 33-35.

6. Aksoy B, Aksoy HM, Öç B, Civaş E. Klinik Olarak Nodüler Bazal Hücreli Karsinomla Karışan Büyük Soliter Trikoepitelyoma. Genel Tıp Dergisi 2009; 19(1): 41-44.

7. Aksoy B, Civaş E, Üstün H. Dermatozis Papuloza Nigra’da Topikal Kantaridin Tedavisinin Etkisizliği. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3(2): 50-51.

8. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Atakan N. Klinik Olarak Nörodermatitle Karışan ve Romatoid Artritle Birlikte Olan Akkiz Epidermolizis Bülloza Olgusu. Genel Tıp Dergisi 2009; 19(3): 129-132.

9. Aksoy B, Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Aksoy HM, Üstün H. Morphea in a Zosteriform Distribution: A Rare Clinical Entity. Journal of the Turkish Academy of Dermatology 2009; 3(4): 93401c.

10. Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM, Atakan N. Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3(4): 89-92.

11. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H. Giant Skin Tags Located in the Lower Half of the Body: Report of Two Cases. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2009; 29(6): 1770-1772.

12. Aksoy B, Cengiz A, Sarıoğlu T. Paraneoplastic Facial and Upper Extremity Edema: A New Clinical Entity? Journal of the Turkish Academy of Dermatology 2010; 4(1): 04102c.

13. Aksoy B, Akar T, Aksoy HM. Anaphylactic Reaction to Lansoprazole: Case Report. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2010; 30(1): 404-405.

14. Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Öç B, Atakan N. Gluteal Bölgede Bilateral ve Simetrik Yerleşen Piloleyomiyomalar. Türk Dermatoloji Dergisi 2010; 4(1): 29-30.

15. Aksoy B, Gökduman S, Üstün H, Tez S. Unilateral Mammary Paget Disease Associated with Underlying Synchronous Breast Tumors: Report of a Case. Journal of the Turkish Academy of Dermatology 2010; 4(2): 04202c.

16. Aksoy B, Aksoy HM, Balcı M, Üstün H. Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs: Olgu Sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi 2010; 4(2): 48-51.

17. Hapa A, Aksoy B. Semptomatik Tedavi ile Takip Edilen bir Orf Olgusu. Genel Tıp Dergisi 2010; 20(2): 69-71.

18. Aksoy HM, Öge N, Aksoy B, Şengül D, Üstün H. Rippled-Pattern Trichoblastoma of the Scalp: Case Report. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2011; 31(3): 735-739.

19. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Balcı M, Üstün H. Doksisiklin ile Başarıyla Tedavi Edilen bir Konfluan ve Retiküler Papillomatoz Olgusu. Dirim Dergisi 2010; 85(3): 148-151.

20. Aksoy B, Hapa A. El Dorsumunda Lokalize İdiyopatik Edinsel Akuajenik Keratoderma. Turkderm 2010; 44(4): 224-228.

21. Aksoy B, Aksoy HM, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M. Atipik Klinik Özellikleriyle Dikkat Çeken bir Kaposi Sarkomu Olgusu. Genel Tıp Dergisi 2010; 20(3): 117-119.

22. Aksoy B, Balcı M, Üstün H, Şahin S. Frontal Fibrozan Alopesi: Olgu Sunumu. Genel Tıp Dergisi 2011; 21(1): 25-28.

23. Aksoy HM, Aksoy B. Alıcı Bölgenin Hazırlanması: Kanalların Açılması. Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji Saç Ekimi Özel Sayısı 2010; 3(4): 60-65.

24. Aksoy HM, Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Onychoclavus due to Subungual Exostosis: Reconstruction of the Resulting Defect by Triple Volar Advancement Flap: Surgical Technique. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2011; 31(2): 496-499.

25. Aksoy B, Aksoy HM, Astarcı M, Atakan N. Yüzeyel Liposarkomlar. Türk Onkoloji Dergisi 2011; 26(2): 85-93.

26. Aksoy B, Aksoy HM, Akın O, Yüksekol I. Topikal Takrolimus Tedavisine Çok İyi Yanıt Veren Skar Sarkoidozu. Türkderm 2011; 45(4): 219-221.

27. Aksoy B, Balcı M, Hapa A, Üstün H. Anjiyoma Serpijinozum: Olgu Sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi 2011; 5(1): 21-23.

28. Aksoy B. Tinea Fasiyalis İnkognito: Takrolimus Kullanımı ile İlişkili Bir Olgu. Türk Dermatoloji Dergisi 2011; 5(2): 53-55.

29. Aksoy B, Hapa A, Alga ÖH, Astarcı M, Üstün H. A Case of Confluent and Reticulated Papillomatosis Developed During Interferon-α Treatment and Treated Successfully with Amoxicillin. Journal of the Turkish Academy of Dermatology 2011; 5(1): 1151c2.

30. Aksoy B. Derinin dogal bagisiklik sistemi/Skin innate immune system. Turkderm 2013; 47(s1): 2-11.

31. Aksoy B. Saç Bakımında Güneşten Korumanın Önemi / Importance of Sun Protection in Hair Care. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2015;8(4):47-58

32. Aksoy B, Aksoy HM, Akın O. Akrokordon İçinde Keratoakantom / Keratoacanthoma in an Acrochordon. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereolgy 2017;51(1):24-5

33. Aksoy B, Aksoy HM, Akın O. Tanınız nedir? / What is your diagnosis? ( Kabara Çivisi Hemanjiyom / Hobnail Hemangioma) Turkderm – Turk Arch Dermatol Venereology 2017:51(2);66-7.

34. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E, Karadayı N. Ürtikeryal dermatit: Altı olgu içeren vaka serisi / Urticarial dermatitis: Case series of six patients. Gulhane Med J 2017;59(2):39-43.

35. Aksoy B, Gökdemir G. Kriyolipoliz ve Komplikasyonları / Cryolipolysis and its complications. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2017;10(4):250-7.

36. Aksoy HM, Aksoy B, Öç B. Topikal lidokainin bilateral otoplasti sütür alınması klinik modelinde ağrıyı azaltmada etkinliğinin değerlendirilmesi. Genel Tıp Derg 2017;27(4):136-139

37. Aksoy B, Eren O. Tanınız nedir? / What is your diagnosis? (Tekrarlayan polikondrit / Relapsing polychondritis. Turkderm – Turk Arch Dermatol Venereology 2017:51(3);99-100.

38. Aksoy B, Hapa FA. Beyaz retiküler lezyonlu oral liken planus hastalarını gerçekten tedavi etmemeli miyiz?: Olgu kontrollü pilot çalışma / Do we really not need to treat patients with white reticular lesions of oral lichen planus?: Case control pilot study. Turkderm – Turk Arch Dermatol Venereology 2018;52:24-8. DOI: 10.4274/turkderm.37790

39. Aksoy B, Rastgar Shıshehgarkhaneh L, Işık M, Tatlıparmak A, Koç E. Melasma or acne: Which one affects life quality of adult patients the more? Gülhane Med J 2017;59:59-61. doi:10.5455/Gulhane.000000

40. Aksoy B, Tatlıparmak A, Tamer F, Ergin C, Koç E. The Incidence of Precancerous and Cancerous Skin Lesions: A Retrospective Multicenter Study. South Clin Ist Euras 2017;28(3):199-203 DOI: 10.14744/scie.2017.14633

41. Aksoy HM, Aksoy B. Tırnak cerrahisinde halka şeklinde dijital blok anestezisi. Güncel Dermatoloji Dergisi 2017:2(3);61-68.

42. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E. 5-fluorouracil in the treatment of actinic keratosis and photoaging: A case with severe local irritant reaction during treatment. DOD Clinical Case Report 2017; 1(1): 8-13.

43. Tatlıparmak A, Aksoy B, Koç E. A case of bullous acral erythema due to bleomycin. DOD Clinical Case Report 2017; 1(1): 32-35.

44. Aksoy B, Üçgül Çavuşoğlu E. Pemetrexede Bağlı Toksik Epidermal Nekroliz Benzeri Antifolat Sitotoksik Deri Reaksiyonu. Turk Dermatoloji Dergisi 2018;12(1):68-70. DOI: 10.4274/tdd.3066.

45. Rastgar L, Işık M, Tatlıparmak A, Aksoy B, Koç E. Cutaneous larva migrans: A rare tropical dermatosis. DOD Clinical Case Report 2018;2(1):1-4.

46. Mutlu E, Hapa FA, Aksoy B, Uyar B. Erişkin El-Ayak-Ağız Hastalığı: 27 Hastalık Gözlemsel Bir Çalışma. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences 2018;3(2):140-5.

47. Civaş E, Aykan A, Aksoy B, Eski M. Surgical correction of primary cicatricial alopecia: Experience with nine patients. Turkderm -Turk Arch Dermatol Venereology 2018; 52:85-90 DOI: 10.4274/turkderm.20270.

48. Aksoy B. Şirpençe ve Yaygın Skar Oluşumu / Massive Carbuncle of the Nape and Widespread Scar Formation. Turk Dermatoloji Dergisi 2018;12(1):61-2. DOI: 10.4274/tdd.2948.

49. Aksoy HM, Aksoy B, Hapa FA, Bekler H. The long-term esthetic results of two surgical methods for treating ingrown toenails. Gulhane Medical Journal 2018;60(3):88-91. doi: 10.26657 / gulhane.00028.

50. Aksoy HM, Aksoy B. Ayak Birinci Parmakta Eldiven Parmağı ile Dijital Turnike Uygulaması. Güncel Dermatoloji Dergisi 2018;3(2):70-9.

51. Aksoy HM, Aksoy B, Tatlıparmak A, Çalıkoğlu E. The effectiveness of topical scar-reducing therapies administered for scarring due to burns and other causes: A retrospective pilot clinical research. Gulhane Medical Journal 2018;60: 139-144. doi: 10.26657 / gulhane.00039.

52. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E, Gökdemir G, Karadayı N. Actinic purpura in a patient in the intensive care unit: Case report. DOD Clinical Case Report 2018; 2:13-16.

53. Rastgar L, Aksoy B, Işık M, Tatlıparmak A, Karadayı N. Unilateral Nevoid Telangiectasia. DOD Clinical Case Report 2018; 3: 27-31.

54. Tatlıparmak A, Aksoy B, Karadağ AS. Which quality of life scale should be used to evaluate acne vulgaris patients? CADI or DLQI? A prospective study. Arch Clin Exp Med. 2019;4(2):90-93.

55. Civas E, Aksoy HM, Aksoy B, Eski M. Clinical experience with hair transplantation for secondary cicatricial alopecias. Turkish Journal of Plastic Surgery 2019: 27 (4); 160-6.

56. Hapa A, Yıldırım E, Aksoy B, Mutlu E. Quality of Life in Patients with Pityriasis Rosea is Associated with Rash Severity. Cerrahpaşa Medical Journal 2020; 44(1): 21-26.

#AkademikÖzgeçmiş

0 görüntüleme0 yorum
 

0-262-3334545

0-531-9913272

  • Google Places
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger

©2020, Doc. Dr. Berna AKSOY tarafından kurulmuştur.

Yasal Uyarı

Bu sayfa sadece Doç. Dr. Berna Aksoy hakkında bilgiler ve Dermatoloji ile ilgili genel bilgilendirmeler içermektedir.

Tanı ve tedavi için kullanılmamalıdır.

Tanı ve tedavi amacıyla lütfen hekiminize başvurunuz.