• Doç. Dr. Berna Aksoy

Ulusal Makaleler

Güncelleme tarihi: 20 Tem 2020

Doç. Dr. Berna Aksoy’un Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleleri

1. Aksoy B, Aksoy HM. Olağan Dışı Kalsifikasyon Gösteren Ender Lokalizasyonda Yerleşmiş bir Kondroid Siringom: Olgu Sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2(2): 55-57.

2. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Confluent and Reticulated Papillomatosis: Treatment with Topical Combination Isotretinoin-Erythromycin Gel and Topical Urea: Case Report. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology 2008; 18(4): 283-288.

3. Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Yüzde Yerleşmiş Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2(4): 129-130.

4. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM. Mibelli’nin Hiperkeratotik Porokeratozu: Nadir Görülen Bir Varyant. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3(1): 13-15.

5. Aksoy B, Aksoy HM. Bacakta Sekonder Deri Tutulumlu Rekürren Miksoid Liposarkom: Olgu Sunumu. Genel Tıp Dergisi 2009; 19(1): 33-35.

6. Aksoy B, Aksoy HM, Öç B, Civaş E. Klinik Olarak Nodüler Bazal Hücreli Karsinomla Karışan Büyük Soliter Trikoepitelyoma. Genel Tıp Dergisi 2009; 19(1): 41-44.

7. Aksoy B, Civaş E, Üstün H. Dermatozis Papuloza Nigra’da Topikal Kantaridin Tedavisinin Etkisizliği. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3(2): 50-51.

8. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Atakan N. Klinik Olarak Nörodermatitle Karışan ve Romatoid Artritle Birlikte Olan Akkiz Epidermolizis Bülloza Olgusu. Genel Tıp Dergisi 2009; 19(3): 129-132.

9. Aksoy B, Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Aksoy HM, Üstün H. Morphea in a Zosteriform Distribution: A Rare Clinical Entity. Journal of the Turkish Academy of Dermatology 2009; 3(4): 93401c.

10. Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM, Atakan N. Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3(4): 89-92.

11. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H. Giant Skin Tags Located in the Lower Half of the Body: Report of Two Cases. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2009; 29(6): 1770-1772.

12. Aksoy B, Cengiz A, Sarıoğlu T. Paraneoplastic Facial and Upper Extremity Edema: A New Clinical Entity? Journal of the Turkish Academy of Dermatology 2010; 4(1): 04102c.

13. Aksoy B, Akar T, Aksoy HM. Anaphylactic Reaction to Lansoprazole: Case Report. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2010; 30(1): 404-405.

14. Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Öç B, Atakan N. Gluteal Bölgede Bilateral ve Simetrik Yerleşen Piloleyomiyomalar. Türk Dermatoloji Dergisi 2010; 4(1): 29-30.

15. Aksoy B, Gökduman S, Üstün H, Tez S. Unilateral Mammary Paget Disease Associated with Underlying Synchronous Breast Tumors: Report of a Case. Journal of the Turkish Academy of Dermatology 2010; 4(2): 04202c.

16. Aksoy B, Aksoy HM, Balcı M, Üstün H. Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs: Olgu Sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi 2010; 4(2): 48-51.

17. Hapa A, Aksoy B. Semptomatik Tedavi ile Takip Edilen bir Orf Olgusu. Genel Tıp Dergisi 2010; 20(2): 69-71.

18. Aksoy HM, Öge N, Aksoy B, Şengül D, Üstün H. Rippled-Pattern Trichoblastoma of the Scalp: Case Report. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2011; 31(3): 735-739.

19. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Balcı M, Üstün H. Doksisiklin ile Başarıyla Tedavi Edilen bir Konfluan ve Retiküler Papillomatoz Olgusu. Dirim Dergisi 2010; 85(3): 148-151.

20. Aksoy B, Hapa A. El Dorsumunda Lokalize İdiyopatik Edinsel Akuajenik Keratoderma. Turkderm 2010; 44(4): 224-228.

21. Aksoy B, Aksoy HM, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M. Atipik Klinik Özellikleriyle Dikkat Çeken bir Kaposi Sarkomu Olgusu. Genel Tıp Dergisi 2010; 20(3): 117-119.

22. Aksoy B, Balcı M, Üstün H, Şahin S. F