• Doç. Dr. Berna Aksoy

Ulusal Bildiriler

Güncelleme tarihi: 20 Tem 2020

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

1. Koçer U, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Çöloğlu H, Ulusoy MG, Astarcı M, Aksoy B. Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Bazal Hücreli karsinomlu 50 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Değerlendirilmesi. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”, 139, İstanbul, 2001. (Poster Sunum) 

2. Aksoy B, Haznedaroğlu İC, Şahin S, Bükülmez G, Özkaya Ö, Gököz A, Karaduman A. Eozinofili ile Seyreden Anjiolenfoid Hiperplazi: Bir Olgu Sunumu. IV. Çukurova Dermatoloji Günleri, Adana, 2002. (Sözel Sunum)

3. Aksoy HM, Çöloğlu H, Tiftikçioğlu YÖ, Ulusoy MG, Koçer U, Sargon MF, Akkaya Ö, Aksoy B. Tavşanlarda Tanımlanan Yeni bir Hipertrofik Skar Modeli. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2004. (Sözel Sunum)

4. Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Ayhan K, Aksoy HM. Oral ve Topikal Metronidazol ve Oral Diüretik ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 172, Ankara, 2007. (Poster Sunum) 

5. Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM. Tetrasiklinle Tedavi Edilen Lokalize Epidermolizis Bülloza Simpleks Olgusu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 183, Ankara, 2007. (Poster Sunum)  

6. Aksoy B, Aksoy HM. Azitromisin ile Tetiklenen Onikomadezis. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 204, Ankara, 2007. (Poster Sunum)  

7. Aksoy B, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Konfeti Benzeri Maküler Atrofi: Atrofoderma Elastolitikum Diskretum’un Maküler Formu ya da Yeni bir Antite mi? 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 196, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

8. Aksoy HM, Aksoy B, Civaş E, Öç B. Onikogrifoz Tedavisinde Tel Kesici ve Kemik Ronger ile Tırnak Debridmanı. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 196, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

9. Aksoy B, Gökduman S, Üstün H, Tez S. Altta Var Olan Eşzamanlı Meme Kanserleri ile Birlikte Olan Memenin Tek Taraflı Paget Hastalığı. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 197, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

10. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Konfluant ve Retiküler Papillomatozis: Topikal İzotretinoin-Eritromisin Kombinasyon Jeli ve Topikal Üre Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 197, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

11. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H, Atakan N. Tavşanlarda Tanımlanan Yeni bir Deneysel Kronik Yara İyileşme Modeli. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 198, Konya, 2008. (Poster Sunum)

12. Aksoy B, Aksoy HM, Öç B, Civaş E. Klinik Olarak Nodüler Bazal Hücreli Karsinomla Karışan Büyük Soliter Trikoepitelyoma. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 198, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

13. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H. Vücut Alt Yarısına Yerleşmiş Dev Akrokordonlar: İki Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 199, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

14. Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Öç B, Atakan N. Simetrik Olarak Basenlerde Yerleşen Bilateral Piloleyomiyomlar. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 199, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

15. Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Civaş E, Öç B, Atakan N. Akrokordon İçinde Bazal Hücreli Karsinom. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 200, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

16. Civaş E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Skrotal Anjiokeratomların 1064-nm-long-pulsed Nd:YAG Lazer ile Başarılı Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 200, Konya, 2008. (Poster Sunum) 

17. Civaş E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Kolaydan Zora Farklı Vasküler Lezyonların Tedavisinde Değişken Long-pulsed Nd:YAG Lazerin Etkinliği. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 201, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

18. Civaş E, Aksoy B, Sürücü B, Koç E, Aksoy HM. Ablatif Olmayan Üç Boyutlu (3D) Cilt Gençleştirme: 46 Hastayı İçeren Retrospektif bir Çalışma. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 202, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

19. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM. Mibelli’nin Hiperkeratotik Porokeratozu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 203, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

20. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Atakan N. Klinik Olarak Nörodermatit’le Karışan ve Romatoid Artrit’le Birlikte Olan Akkiz Epidermolizis Bülloza Olgusu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 208, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

21. Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Yüzde Yerleşmiş, Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 209, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

22. Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Anjioma Serpijinozum: İki Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 212, Konya, 2008. (Poster Sunum)