top of page
  • Yazarın fotoğrafıDoç. Dr. Berna Aksoy

Ulusal Bildiriler

Güncelleme tarihi: 20 Tem 2020

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

1. Koçer U, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Çöloğlu H, Ulusoy MG, Astarcı M, Aksoy B. Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Bazal Hücreli karsinomlu 50 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Değerlendirilmesi. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”, 139, İstanbul, 2001. (Poster Sunum) 

2. Aksoy B, Haznedaroğlu İC, Şahin S, Bükülmez G, Özkaya Ö, Gököz A, Karaduman A. Eozinofili ile Seyreden Anjiolenfoid Hiperplazi: Bir Olgu Sunumu. IV. Çukurova Dermatoloji Günleri, Adana, 2002. (Sözel Sunum)

3. Aksoy HM, Çöloğlu H, Tiftikçioğlu YÖ, Ulusoy MG, Koçer U, Sargon MF, Akkaya Ö, Aksoy B. Tavşanlarda Tanımlanan Yeni bir Hipertrofik Skar Modeli. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2004. (Sözel Sunum)

4. Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Ayhan K, Aksoy HM. Oral ve Topikal Metronidazol ve Oral Diüretik ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 172, Ankara, 2007. (Poster Sunum) 

5. Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM. Tetrasiklinle Tedavi Edilen Lokalize Epidermolizis Bülloza Simpleks Olgusu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 183, Ankara, 2007. (Poster Sunum)  

6. Aksoy B, Aksoy HM. Azitromisin ile Tetiklenen Onikomadezis. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 204, Ankara, 2007. (Poster Sunum)  

7. Aksoy B, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Konfeti Benzeri Maküler Atrofi: Atrofoderma Elastolitikum Diskretum’un Maküler Formu ya da Yeni bir Antite mi? 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 196, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

8. Aksoy HM, Aksoy B, Civaş E, Öç B. Onikogrifoz Tedavisinde Tel Kesici ve Kemik Ronger ile Tırnak Debridmanı. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 196, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

9. Aksoy B, Gökduman S, Üstün H, Tez S. Altta Var Olan Eşzamanlı Meme Kanserleri ile Birlikte Olan Memenin Tek Taraflı Paget Hastalığı. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 197, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

10. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Konfluant ve Retiküler Papillomatozis: Topikal İzotretinoin-Eritromisin Kombinasyon Jeli ve Topikal Üre Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 197, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

11. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H, Atakan N. Tavşanlarda Tanımlanan Yeni bir Deneysel Kronik Yara İyileşme Modeli. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 198, Konya, 2008. (Poster Sunum)

12. Aksoy B, Aksoy HM, Öç B, Civaş E. Klinik Olarak Nodüler Bazal Hücreli Karsinomla Karışan Büyük Soliter Trikoepitelyoma. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 198, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

13. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H. Vücut Alt Yarısına Yerleşmiş Dev Akrokordonlar: İki Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 199, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

14. Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Öç B, Atakan N. Simetrik Olarak Basenlerde Yerleşen Bilateral Piloleyomiyomlar. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 199, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

15. Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Civaş E, Öç B, Atakan N. Akrokordon İçinde Bazal Hücreli Karsinom. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 200, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

16. Civaş E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Skrotal Anjiokeratomların 1064-nm-long-pulsed Nd:YAG Lazer ile Başarılı Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 200, Konya, 2008. (Poster Sunum) 

17. Civaş E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Kolaydan Zora Farklı Vasküler Lezyonların Tedavisinde Değişken Long-pulsed Nd:YAG Lazerin Etkinliği. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 201, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

18. Civaş E, Aksoy B, Sürücü B, Koç E, Aksoy HM. Ablatif Olmayan Üç Boyutlu (3D) Cilt Gençleştirme: 46 Hastayı İçeren Retrospektif bir Çalışma. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 202, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

19. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM. Mibelli’nin Hiperkeratotik Porokeratozu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 203, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

20. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Atakan N. Klinik Olarak Nörodermatit’le Karışan ve Romatoid Artrit’le Birlikte Olan Akkiz Epidermolizis Bülloza Olgusu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 208, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

21. Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Yüzde Yerleşmiş, Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 209, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

22. Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Anjioma Serpijinozum: İki Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 212, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

23. Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Konfluant ve Retiküler Papillomatoz: Doksisiklin Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 212, Konya, 2008. (Poster Sunum) 

24. Aksoy B, Aksoy HM, Balcı M, Üstün H. Benekli Lentijinöz Nevüs: Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 213, Konya, 2008. (Poster Sunum) 

25. Aksoy B, Civaş E, Üstün H. Dermatozis papuloza Nigra’da Topikal Cantharidin Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 221, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

26. Aksoy HM, Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Subungual Egzositoza Bağlı Onikoklavus: Oluşan Kutanöz Defektin Üçlü Volar İlerletme Flebi ile Tamiri. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 242, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

27. Aksoy B, Cengiz A, Sarıoğlu T. Paraneoplastik Yüz ve Üst Ekstremite Ödemi: Yeni bir Antite mi? 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 255, Konya, 2008. (Poster Sunum)  

28. Aksoy HM, Öge N, Aksoy B, Şengül D, Üstün H. Saçlı Deride Büyük Soliter Rippled Patern Trikoblastom: Klinikopatolojik Çalışma. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 264, Konya, 2008. (Poster Sunum) 

29. Aksoy B, Balcı M, Üstün H, Şahin S. Frontal Fibrozan Alopesi: Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 332, Konya, 2008. (Poster Sunum) 

30. Öç B, Aksoy HM, Aksoy B, Süzer MA. Beklenmedik bir Yanık Olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2008, Cilt 36, Ek Sayı 1, 220, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 2008. (Poster Sunum)

31. Aksoy B, Hapa FA, Egemen D, Atakan N. Türk Hastalarda Psoriazisin Dermatoloji Hayat Kalite İndeksi Üzerine Etkisi. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 144, Ankara, 2009. (Sözel Sunum) 

32. Aksoy B, Hapa FA, Karagöz F, Atakan N. Türk Hastalarda Rozasenin Dermatoloji Hayat Kalite İndeksi Üzerine Etkisi. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 145, Ankara, 2009. (Sözel Sunum) 

33. Altaykan-Hapa A, Aksoy B, Polat M, Atakan N. Rekürren Aftöz Stomatitli 128 Hastada Yaşam Kalitesi İndeksinin Değerlendirilmesi: Prospektif bir Çalışma. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 146, Ankara, 2009. (Sözel Sunum)  

34. Aksoy B, Altaykan-Hapa A. Semptomatik Tedavi ile Takip Edilen bir Orf Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 189, Ankara, 2009. (Poster Sunum) 

35. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Aksoy HM, Üstün H. Zosteriform Yerleşimli bir Morfea Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 196, Ankara, 2009. (Poster Sunum)  

36. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Tuncay S, Astarcı M, Üstün H, Aksoy HM. Peniste Trikoadenoma: Nadir Görülen bir Tümörün Yine Nadir Görülen Yerleşimi. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 212, Ankara, 2009. (Poster Sunum)

37. Aksoy B, Aksoy HM, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Üstün H. Atipik Klinik Özellikleriyle Dikkat Çeken bir Kaposi Sarkomu Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 212, Ankara, 2009. (Poster Sunum)  

38. Aksoy B, Aksoy HM, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Üstün H, Şahin S. Pigmente Bazal Hücreli Karsinoma: Ender Görülen Dermatoskopik Bulgular Gösteren bir Olgu Sunumu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 213, Ankara, 2009. (Poster Sunum)

39. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Alga ÖH, Astarcı M, Üstün H. İnterferon-α Tedavisi ile İndüklendiği Düşünülen bir Konfluan ve Retiküler Papillomatozis Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 229, Ankara, 2009. (Poster Sunum) 

40. Civaş E, Aksoy B, Aksoy HM, Eski M, Yücel K. Kaşta Lokalize Tedaviye Dirençli Alopesi Areatada Saç Ekimi: Doğru Seçim mi? XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 240, Ankara, 2009. (Poster Sunum) 

41. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Cengiz A, Aksoy HM, Atakan N. Asiklovir Tedavisi Altında Nefrotoksisite Gelişen bir Disemine Zona Zoster Olgusunun Oral Brivudin ile Tedavisi. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 273, Ankara, 2009. (Poster Sunum) 

42. Aksoy B, Hapa A. El Dorsalinde Lokalize Edinsel Akuajenik Keratoderma Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 287, Ankara, 2009. (Poster Sunum)  

43. Aksoy B, Aksoy HM, Akın O. Akrokordon İçinde Keratoakantom. 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 88, Antalya, 2010. (Poster Sunum) 

44. Aksoy B. Topikal Steroid Kullanımına Bağlı Gelişen Kutanöz Ülserasyon. 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 101, Antalya, 2010. (Poster Sunum)  

45. Aksoy B, Aksoy HM, Akın O, Yüksekol İ. Topikal Takrolimus Tedavisine İyi Yanıt Veren Skar Sarkoidozu Olgusu. 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 102, Antalya, 2010. (Poster Sunum)  

46. Hapa A, Aksoy B, Aslan U, Atakan N. Dil Hastalıkları Yaşam Kalitesini Etkiliyor mu? 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 129, Antalya, 2010. (Poster Sunum)  

47. Aksoy B. Yüzde Tinea İnkognito: Takrolimus Kullanımı ile İlişkili bir Olgu. 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 167, Antalya, 2010. (Poster Sunum)

48. Karadağ AS, Balta İ, Sarıcaoğlu H, Kılıç S, Kelekçi KH, Yıldırım M, Aksu Arıca D, Öztürk S, Karaman G, Aksu Çerman A, Bilgili SG, Turan E, Demirci MM, Güvenç SC, Ataseven A, Ferahbaş A, Aksoy B, Çölgeçen E, Ekiz Ö, Topaloğlu Demir F, Bilgiç Ö, Çakmak S, Uçmak D, Özuğuz P, Kaymak Konkuralp Y, Gökdemir G, Başkan EB, Alyamaç G, Uzunçakmak TK, Şanlı H. Türkiye’de Akne Vulgaris Üzerine Etki Eden Kişisel, Ailesel, Çevresel ve Coğrafik Faktörlerin Değerlendirilmesi: Prospektif, Multimerkez, Vaka Kontrollü Bir Çalışma. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 15, Ankara, 2015. (Sözel Sunum)

49. Aksoy B, Tatlıparmak A, Gökdemir G, Koç E. Kronik Pruritus Hastalarında Siklosporin Tedavisi Etkili bir Seçenek mi? Sekiz Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. 6. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz Okulu, 25, Bodrum, 2016 (Sözel Sunum).

50. Aksoy B, Üçgül Çavuşoğlu E. Pemetrexed’e Bağlı Toksik Epidermal Nekroliz Benzeri Antifolat Sitotoksik Deri Reaksiyonu. 6. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz Okulu, 28, Bodrum, 2016 (Sözel Sunum).  

51. Aksoy B, Eren O. Tekrarlayan Polikondrit İlk Atağı: Dermatolog Gözüyle bir Olgu. 6. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz Okulu, 41, Bodrum, 2016 (Poster Sunum).  

52. Civaş E, Aykan A, Aksoy B, Eski M. Primer Skatrisyel Alopesinin Cerrahi Tedavisi: Dokuz Olgu ile Deneyimlerimiz. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, SS-011, Antalya, 2016 (Sözel Sunum).  

53. Tatlıparmak A, Aksoy B, Rastgar L, Gökdemir G, Koç E. Akne Skarlarında Fraksiyonel Karbondioksit Lazer ve Fraksiyonel Mikroiğneli Radyofrekans Kombine Tedavisinin Etkinliği: Retrospektif Çalışma. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, SS-046, Antalya, 2016 (Sözel Sunum).

54. Aksoy B, Hapa FA, Akbulut E. Oral İsotretinoin Tedavisi Folikülitis Dekalvans Tedavisinde Uygun Bir Seçenek Olabilir mi? 39 Erkek Hastanın Retrospektif Analizi. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-014, Antalya, 2016 (Poster Sunum).

55. Aksoy B. Kahverengi Lekeler ya da Kırmızı Sivilceler: Erişkin Hastaların Hayat Kalitesini Hangisi Daha Fazla Etkiliyor? 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-019, Antalya, 2016 (Poster Sunum). 

56. Aksoy B. Sistemik Retinoidler ve Tirotoksikoz Gelişimi: Yan Etki ya da Rastlantı mı? 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-029, Antalya, 2016 (Poster Sunum).  

57. Aksoy B, Hapa FA. Oral Liken Planus Hastalarında Ağız Sağlığı ile İlişkili Yaşam Kalitesinin Araştırılması: Vaka Kontrollü Çalışma. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-030, Antalya, 2016 (Poster Sunum). 

58. Aksoy B. İtrakonazol ile Tetiklenen Trombositopeni Olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-031, Antalya, 2016 (Poster Sunum). 

59. Aksoy B. Kütikül Koparmaya Bağlı Olduğu Düşünülen El Tırnaklarının Yaygın Çizgisel Melanonişisi. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-032, Antalya, 2016 (Poster Sunum).  

60. Aksoy B, Aksoy HM, Akın O. Kabara Çivisi Hemanjiyomu: Tipik Bir Olgunun Dermatoskopisi. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-034, Antalya, 2016 (Poster Sunum). 

61. Aksoy B. İpsilateral Fasyal Paralizi ve Steroid Aknesi. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-040, Antalya, 2016 (Poster Sunum). 

62. Aksoy B. Şirpençe ve Yaygın Skar Oluşumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-041, Antalya, 2016 (Poster Sunum).  

63. Tatlıparmak A, Aksoy B, Gökdemir G, Koç E. Polikondrit ve Hepatit B Enfeksiyonu Birlikteliği: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-079, Antalya, 2016 (Poster Sunum).


64. Tatlıparmak A, Aksoy B, Öztürk Başsoy ÖB, Gökdemir G, Koç E. Jeneralize Derin Morfea Tanılı Adolesan Hasta: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-081, Antalya, 2016 (Poster Sunum).

65. Civaş E, Aksoy B, Eski M. Kaşta Lokalize, Tedaviye Dirençli Alopesi Areata Olgusunda Yapılan Kaş Ekiminin Uzun Dönemli Sonucu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-088, Antalya, 2016 (Poster Sunum). 

66. Aksoy B, Tatlıparmak A, Gökdemir G, Koç E. Yoğun Bakım Ünitesinde Aktinik Purpura: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS2-038, Antalya, 2016 (Poster Sunum).  

67. Akbulut E, Hapa FA, Uyar B, Aksoy B. Erişkin Hastalarda El-Ayak-Ağız Hastalığının Klinik Özellikleri: 27 Hastalık Gözlemsel Bir Çalışma. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS2-132, Antalya, 2016 (Poster Sunum).

68. Yıldırım FE, Hapa A, Aksoy B, Akbulut E. Pitriazis Rozea İçin Tedavi Gerçekten Gerekli mi? Farklı Tedavilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerini Araştıran Prospektif Bir Çalışma. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS2-149, Antalya, 2016 (Poster Sunum). 

69. Aksoy B, Aksoy HM. Sistemik Retinoidler ve Skar Açılması. 6. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri, PS-01, Ankara, 2016 (Poster Sunum). 

70. Aksoy B, Aksoy HM. Kerpeten Tırnak Deformitesinde Yeni bir Cerrahi Yöntem: Parsiyel Matrisektomi ve Üçlü Flep Yöntemi. 6. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri, PS-02, Ankara, 2016 (Poster Sunum).  

71. Aksoy B, Aksoy HM. Total Tırnak Ablasyonu İçin Yeni bir Cerrahi Yöntem: Üçlü Flep Tekniğinin Kullanımı. 6. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri, PS-03, Ankara, 2016 (Poster Sunum). 

72. Aksoy B, Aksoy HM, Hapa FA, Bekler H. Tırnak Batmasında Kullanılan İki Farklı Cerrahi Yöntemin Uzun Dönemli Estetik Sonuçlarının Karşılaştırılması. 6. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri, PS-04, Ankara, 2016 (Poster Sunum).

73. Tatlıparmak A, Aksoy B, Karadağ AS. Akne Vulgaris Hastalarında Hangi Yaşam Kalite Ölçeğini Kullanalım? CADI mı? DYKİ mi?: Prospektif Çalışma. 12. Ege Dermatoloji Günleri, SS-03, Bodrum, 2017 (Sözlü Sunum).

74. Aksoy B, Karadayı N, Tatlıparmak A, Koç E. Ürtikeryal Dermatit: Altı Olgu İçeren Vaka Serisi. 12. Ege Dermatoloji Günleri, SS-12, Bodrum, 2017 (Sözlü Sunum). 75. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E. Topikal Pimekrolimus ve Oral Doksisiklin Tedavisi ile Remisyona Giren Dirençli Hailey Hailey Olgusu. 12. Ege Dermatoloji Günleri, EP-32, Bodrum, 2017 (Poster Sunum).

76. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E. Klinik Olarak PLEVA’ya Benzeyen Diklofenak ile Oluşmuş Fiks İlaç Erüpsiyonu. 12. Ege Dermatoloji Günleri, EP-33, Bodrum, 2017 (Poster Sunum).

77. Aksoy B, Karadayı N, Derin O, Tatlıparmak A, Koç E. Histopatolojik Olarak Papülonekrotik Tüberkülid ile Karışan Granülomatöz Rozase Olgusu. 12. Ege Dermatoloji Günleri, EP-35, Bodrum, 2017 (Poster Sunum). 

78. Tatlıparmak A, Aksoy B, Karadayı N, Koç E. Lenfositik Vaskülitin Eşlik Ettiği Sjögren Sendromu Olgusu. 12. Ege Dermatoloji Günleri, EP-41, Bodrum, 2017 (Poster Sunum).

79. Tatlıparmak A, Aksoy B, Karadayı N, Koç E. Zofenoprile Bağlı Psödolenfoma Olgusu. 12. Ege Dermatoloji Günleri, EP-42, Bodrum, 2017 (Poster Sunum).

80. Aksoy B, Tatlıparmak A, Tamer F, Ergin C, Koç E. İkinci basamak sağlık kuruluşu dermatoloji polikliniğine başvuran kutanöz prekanseröz ve kanseröz lezyonlu olguların retrospektif ve çok merkezli değerlendirilmesi. V. DOD Dermatoloji Gündemi, SS-01, Kuşadası, 2017 (Sözlü Sunum).


81. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E. Aktinik keratoz ve fotoyaşlanma tedavisinde 5-fluorourasil: Tedavi sırasında şiddetli lokal reaksiyon gelişen bir olgu. V. DOD Dermatoloji Gündemi, PS-25, Kuşadası, 2017 (Poster Sunum).

82. Tatlıparmak A, Aksoy B, Koç E. Bleomisine bağlı büllöz akral eritem olgusu. V. DOD Dermatoloji Gündemi, PS-26, Kuşadası, 2017 (Poster Sunum). 

83. Aksoy B, Ekiz Ö, Ünal E, Özaydın Yavuz G, Gönül M, Külcü Çakmak S, Balta İ, Kutlu Ö, Polat M, Bilgiç Ö, Baykal Selçuk L, Ünal İ, Karadağ AS, Kılıç A, Uzunçakmak TK, Gündüz K. Rozaseli Hastalarda Eşlik Eden Sistemik Komorbiditelerin Belirlenmesi: Çok Merkezli Prospektif Gözlemsel Araştırma. XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, SB-028, Ankara, 2017 (Sözlü Sunum). 
84. Aksoy B, Karadayı N, Işık M, Rastgar Shishehgarkhaneh L, Tatlıparmak A, Koç E. Sistemik İzotretinoin Tedavisi ile Tetiklenmiş Olabilecek Liken Striatus: Erişkin bir Olgu. XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, P-080, Ankara, 2017 (Poster Sunum).

85. Tatlıparmak A, Aksoy B, Rastgar Shishehgarkhaneh L, Işık M, Koç E. Kutanöz Larva Migrans: Nadir Görülen Tropikal Dermatoz. XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, P-123, Ankara, 2017 (Poster Sunum).

86. Tatlıparmak A, Aksoy B, Rastgar Shishehgarkhaneh L, Işık M, Koç E. Radyoterapi Alanını Tutmayan Rozacea Olgusu. XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, P-209, Ankara, 2017 (Poster Sunum).

87. Aksoy B, Aktaş Karabay E, Tatlıparmak A, Fişek İzci N, Serdar Z. Meyerson Fenomeni ve Varisella Enfeksiyonu Birlikteliği. SS-16. 7. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz Okulu, 26-29 Eylül 2018, Bodrum (Sözlü Bildiri). 
88. Somuncu ÖS, Aksoy HM, Mert B, Bıçakçı D, Akın D, Aksoy B. Bazoskuamöz karsi̇nom: Bi̇r olguda epi̇geneti̇k çalişmalar. SS-20. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 16-20 Ekim 2018, Antalya (Sözlü Bildiri). 


89. Ünal ES, Karadağ AS, Aktürk AŞ, Dizdar ND, Kelekçi H, Aksoy B, Özlü E, Karaman G, Sarıcaoğlu H, Zindancı İ, Baykal L, Balta İ, Turan Ç, Kuru BC. Türkiye’de Akne vulgaris ve eşlik eden komorbiditelerin incelenmesi: Multimerkez, Prospektif, Kontrollü Bir Çalışma. SS-21. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 16-20 Ekim 2018, Antalya (Sözlü Bildiri).

90. Civaş E, Aksoy B, Aksoy HM, Çalıkoğlu E. Sakal Restorasyonu için Değerli Bir Yöntem Olarak Foliküler Ünite Ekstraksiyonu: Retrospektif Vaka Serisi Çalışması. SS-22. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 16-20 Ekim 2018, Antalya (Sözlü Bildiri).

91. Tatlıparmak A, Aşiran Serdar Z, Aktaş Karabay E, Aksoy B, Fişek İzci NM. Er:YAG Lazer ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Bilateral Nevoid Hiperkeratoz Olgusu. PS-136. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 16-20 Ekim 2018, Antalya (Poster Bildiri).

92. Özlü E, Karadağ AS, Aksoy B, Bilgili SG, Gönül M, Yavuz İH, Şenel E, Polat M, Özkök Akbulut T, Aksu D, Topaloğlu Demir F, Tekin B, Chen WC. Türkiye’de Akne Şiddet ve Etkisinin Değerlendirilmesi: Akne Şiddet ve Etki Derecelendirme Sistemi (ASIG) Kullanılarak Yapılan Çok Merkezli Bir Çalışma. PS-284. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 16-20 Ekim 2018, Antalya (Poster Bildiri).

93. Aksoy HM, Aksoy B, Tatlıparmak A, Çalıkoğlu E. Yanık ve Diğer Nedenlere Bağlı Skarlarda Skar Azaltıcı Tedavilerin Etkinliği: Retrospektif Pilot Klinik Çalışma. SS-01. 7. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri. 15-18 Kasım 2018, Ankara (Sözlü Bildiri)  

94. Aksoy B, Fişek İzci N, Aktaş Karabay E,Tatlıparmak A, Aşiran Serdar Z. Psöriyazisde Köbner Fenomeni. PS-10. 7. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri. 15-18 Kasım 2018, Ankara (Poster Sunum)


63 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kitaplar

Comentarios


Yazı: Blog2_Post
bottom of page